Bezpieczeństwo procesu produkcji w przemyśle spożywczym

Cel i przeznaczenie studiów:
Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, których praca zawodowa związana jest/będzie z procesami produkcyjnymi w przemyśle spożywczym i aspektami jego bezpieczeństwa. Absolwenci studiów będą przygotowani do podejmowania decyzji związanych z jakością i bezpieczeństwem produkcji oraz ochroną środowiska. Nabyta wiedza w zakresie bezpieczeństwa technicznego, agrotechnicznego oraz metod dywersyfikacji źródeł energii w przemyśle spożywczym pozwoli na działania wspierające pracę służb utrzymania ruch. Studia są szczególnie polecane dla osób, w których zakresie obowiązków leży merytoryczny kontakt z zewnętrznymi jednostkami certyfikującymi, państwowymi organami nadzoru i kontroli jak UDT, PSP, PIP czy organy ochrony środowiska oraz ubezpieczycielami i kredytodawcami.

Program studiów:
Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i ćwiczenia praktyczne z zakresu bezpieczeństwa procesu produkcji w przemyśle spożywczym. W trakcie studiów zostaną zrealizowane następujące przedmioty: identyfikacja zagrożeń w przemyśle spożywczym, wybrane metody identyfikacji i analizy ryzyka, minimalizacja ryzyka, dywersyfikacja źródeł energii w przemyśle spożywczym – analiza ryzyka, bezpieczeństwo techniczne, bezpieczeństwo agrotechniczne, wymagania prawne i normatywne oraz audyt systemów bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym. Ponadto słuchacze odbędą ćwiczenia praktyczne w wybranych zakładach przemysłowych. Absolwenci studiów mogą ubiegać się o tytuł eksperta w Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną przed komisją egzaminacyjną.

Informacje dodatkowe:

  • Studia są jednoroczne, dwusemestralne, realizowane w wymiarze 122 godzin.
  • Zajęcia będą odbywać się w formie niestacjonarnej. Przewidywanych jest 6 zjazdów w trakcie trwania studiów.
  • Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowanie kwalifikacyjnego w oparciu o złożone dokumenty.
  • Dokumenty będą przyjmowane do dn. 15 października 2015 r.
  • Odpłatność za studia wynosi 4200 zł.
  • Zajęcia są prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Urzędu Dozoru Technicznego oraz przedstawicieli firm branżowych.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika i sekretarza studiów:

Krystyna A. Skibniewska tel. 504 165 782
Przemysław Drożyner tel. 723 161 012

ULOTKA