Skład Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Skład Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

1. prof. dr hab. Marek CHMAJ - przewodniczący,

2. prof. dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA,

3. prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI,

4. prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,

5. prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,

6. prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI,

7. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.