Zgłaszanie kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych przy Nagrodzie im. Iwana Wyhowskiego

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Nagrody Głównej i Staży Naukowych przy Nagrodzie im. Iwana Wyhowskiego.
Nagroda im. Iwana Wyhowskiego ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą. Laureat Nagrody, z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.
Staż przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu szeroko rozumianych nauk ścisłych 4-miesięczny pobyt badawczy na 2 polskich uniwersytetach.
Nabór kandydatów trwa do 15 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia należy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej na adres mailowy: stypendia.studium@uw.edu.pl
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://studium.uw.edu.pl/nagrodystaze/nagroda-im-iwana-wyhowskiego/