Zaproszenie na II Międzynarodową Konferencję Pulsu Uczelni

SZANOWNI PAŃSTWO!

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PULSU UCZELNI PT. _OD POMYSŁÓW DO PUBLIKACJI_, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie.

Konferencja odbędzie się 7-8 MAJA 2015 R. W OPOLU, na terenie PMWSZ.
Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: www.2mkpu.wsm.opole.pl

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO STUDENTÓW, NAUKOWCÓW, WYDAWCÓW, BIBLIOTEKARZY I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH RÓŻNYMI ASPEKTAMI PUBLIKOWANIA NAUKOWEGO I WYDAWANIA CZASOPISM NAUKOWYCH.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje, debaty naukowe i branżowe oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Mamy nadzieję na liczne uczestnictwo i rozpropagowanie Konferencji w Państwa środowiskach naukowych i uczelnianych.

ZAPRASZAMY DO OPOLA!

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PULSU UCZELNI
OPOLE, 7-8 MAJA 2015R.

Program Konferencji

Z pozdrowieniami Ewa Gaida

Sekretarz Konferencji / Conference Secretary

II Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni 7-8.05.2015 / 2nd
International Conference of the Higher School's Pulse
www.2mkpu.wsm.opole.pl

PULS UCZELNI / Higher School's Pulse www.pulsuczelni.wsm.opole.pl

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu / Opole Medical
School www.wsm.opole.pl
45-060 Opole, ul. Katowicka 68
Tel. +48 77 44 23 511,
E-mail: gaidae@wsm.opole.pl