Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową z Austrią na lata 2017-2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu na polsko-austriacką wymianę osobową na lata 2017-2019.
Polscy koordynatorzy projektu do 30 września 2016 r. powinni wysłać wypełniony w dwóch egzemplarzach i podpisany wniosek na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
Agnieszka Mierzyńska
ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa
Zaproszenie do zgłaszania tematów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-z-austria-na-lata-2017-2019.html