Wymiana osobowa w ramach programu wykonawczego z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) na lata 2017-2018

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości składania wniosków na wymianę osobową w ramach programu wykonawczego z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) na lata 2017-2018.
Program  służy  wspieraniu  mobilności  naukowców. Priorytetem  jest  pomoc  młodym  naukowcom  (magistrantom,  doktorantom i naukowcom  tuż po  doktoracie). Ponadto we wniosku należy przedstawić przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy (np. przygotowanie wniosku grantowego do polskiej czy też europejskiej instytucji wspierającej badania naukowe).
Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2016 r. Należy pamiętać, iż polski wniosek rozpatrywany jest tylko wtedy, gdy partner niemiecki złoży wniosek do DAAD.
Więcej informacji znajduje się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wnioski-na-lata-2017-2018-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-daad.html