Warsztaty z przygotowania wniosku ERC Consolidator Grants

wtorek, 15 kwietnia 2014

Trwa konkurs Europejskiej Rady Badań (Europen Research Council) na granty dla naukowców – Consolidator Grants. Konkurs jest adresowany do naukowców mających tytuł doktora co najmniej od 7 a nie dłużej niż 12 lat, którzy chcą wzmocnić swój zespół lub program badawczy. Projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny naukowej, ale proponowane badania powinny mieć charakter przełomowy. Można uzyskać grant o wysokości do 2 mln euro.

Termin składania wniosków upływa 20 maja 2014 r., o godzinie 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Zakres tematyczny: przygotowanie formularzy A oraz omówienie zawartości plików B1 i B2 (jak przygotować dobry wniosek?); szczegóły oceny wniosków.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu  prosimy o przysłanie zgłoszenia na adres Bogna.Hryniszyn@kpk.gov.pl, koniecznie z załączonym abstraktem (skrócony opis planowanego projektu o długości nieprzekraczającej 200 znaków, wliczając spacje).

Liczba miejsc ograniczona.