Teaming of Excellence konkurs dla nowych jednostek naukowych

Naukowcy zamierzający założyć jednostkę naukową, mogą składać plany jej rozwoju do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wspólnie z resortem nauki wyłoni ona kilka najlepszych projektów, które wezmą udział w międzynarodowym konkursie Teaming of Excellence.

Koncepcja konkursu Teaming of Excellence zakłada tworzenie w najmniej innowacyjnych państwach członkowskich nowych centrów badań i rozwoju w partnerstwie strategicznym z wiodącymi ośrodkami naukowymi z innego kraju UE lub państwa stowarzyszonego. Powstał w związku ze znaczącymi różnicami w innowacyjności poszczególnych regionów Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Założenia konkursu opublikowano w ramach programu Horyzont 2020. Do 19 maja naukowcy, którzy zamierzają założyć jednostkę naukową powinni przesłać do FNP plan jej rozwoju. Następnie FNP, w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyłoni kilka najbardziej obiecujących projektów i przygotuje dla nich wnioski w konkursie Teaming of Excellence. Wnioski te muszą być złożone do 17 września 2014 roku.

"Teaming to absolutnie kluczowy program dla wielu krajów i jedno z najważniejszych narzędzi do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Horyzont 2020 jest dużą szansą dla europejskiej nauki i innowacyjności, jednak nie wszystkie europejskie kraje i regiony mają szanse, by z niego w pełni korzystać. Dlatego Teaming pełni tak istotną rolę" - mówiła podczas konferencji poświęconej konkursowi Teaming of Excellence minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Uzyskanie finansowania z programu Horyzont 2020 będzie zależało od decyzji Komisji Europejskiej i nastąpi w dwóch etapach. W pierwszym będzie można uzyskać finansowanie sięgające 0,5 mln euro na 12 miesięcy w celu stworzenia biznesplanu nowej jednostki. W drugim etapie jednostki naukowe otrzymają nawet 20 mln euro na okres do siedmiu lat na działania w ramach Teamingu.

 Rozstrzygnięcie pierwszego etapu oceny wniosków złożonych do Komisji Europejskiej jest planowane na drugi kwartał 2015 r. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w programie są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/teaming/

 PAP - Nauka w Polsce