Stypendium Naukowe Ambasady Francji w Polsce za badania z zastosowaniem terapeutycznym w ramach konkursu Prix Galien Polska 2016

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o Stypendium Naukowe Ambasady Francji w Polsce za badania z zastosowaniem terapeutycznym w ramach konkursu Prix Galien Polska 2016. Do wygrania jest miesięczny staż naukowy w wybranym ośrodku badawczym we Francji.
W konkursie mogą brać udział naukowcy w wieku poniżej 45 lat, posiadający tytuł doktora lub profesora, którzy przeprowadzili badania w polskim laboratorium (lub w ramach francusko-polskiej współpracy) w dziedzinach badań naukowych mających potencjalne zastosowanie terapeutyczne (m.in. chemii farmaceutycznej, biotechnologii, materiałów dla medycyny, diagnostyki).
Aplikacje należy przesyłać do 30.09.2016 na adres mailowy: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2016/06/30/stypendium-naukowe-za-badania-z-zastosowaniami-terapeutycznymi-w-ramach-konkursu-nagrody-galien-polska-2016/