Stypendium na staż badawczy w Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie na rok akademicki 2017/2018

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendium na staż badawczy w Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie na rok akademicki 2017/2018 (Polish Doctoral Research Fellowship).
O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych. Oprócz posiadania obywatelstwa polskiego oraz bycia słuchaczem studiów doktoranckich kandydaci powinni znać biegle język angielski oraz w stopniu podstawowym język niemiecki lub inny język środkowoeuropejski. Dodatkowym atutem będzie posiadanie udokumentowanej pracy badawczej (najlepiej w formie publikacji).
Stypendium po odliczeniu opodatkowania wynosi 24 000 000 CAD i wypłacane jest w 12 miesięcznych ratach. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, a do jego obowiązków będzie należało przygotowanie dysertacji doktorskiej. Od stypendysty oczekuje się uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu, a także w rozwoju współpracy akademickiej z instytucjami w Polsce. Stypendysta będzie miał również możliwość brania udziału w różnorodnych wydarzeniach towarzyskich Instytutu.
Kandydaci powinni przedłożyć projekt badawczy w języku angielskim (maks. 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch referentów. Aplikacje w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: patrouch@ualberta.ca w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.wirth.ualberta.ca/en/WIRTH%20Institute%20News/2017/February/2017-2018DoctoralResearchFellowshipAwardCompetitionNowOpen.aspx