Stypendium Bawarskiego Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki na rok akademicki 2017/2018

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną Bawarskiego Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki na rok akademicki 2017/2018. Oferta skierowana jest do studentów studiów magisterskich i doktorantów. Wymagane dokumenty: wydrukowana wersja (w formacie pdf) wypełnionej aplikacji on-line, list motywacyjny, cv, zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (w przypadku studiów, które w całości prowadzone są w języku angielskim wymagany jest certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego), dyplom wraz z suplementem, poświadczenie polskiego obywatelstwa (kserokopia paszportu lub dowodu osobistego), list polecający od Profesora z niemieckiej uczelni. Termin nadsyłania dokumentów mija 1 grudnia 2016 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html