Stypendia Rządu Kolumbii

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną, której fundatorem jest Kolumbijski Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą (ICETEX).
Stypendia przeznaczone są dla studentów z zagranicy, którzy zainteresowani są specjalizacją, magisterium lub doktoratem w Kolumbii. Kandydaci muszą biegle posługiwać się językiem hiszpańskim.
Program stypendialny obejmuje: miesięczne stypendium, polisę ubezpieczeniową, opłatę czesnego oraz pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem nauki (np. zakup podręczników). Przyszli studenci ze środków własnych muszą opłacić koszty podróży.
Termin składania wniosków upływa 10 czerwca 2016 r.
Więcej informacji nt. programu stypendialnego znajduje się na stronie: www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/extranjerosencolombia/becasparaposgrado/convocatoriageneral.aspx