Stypendia Rządu Francuskiego na rok akademicki 2017/2018

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną przygotowaną przez Ambasadę Francji oraz Instytut Francuski w Polsce - Stypendia Rządu Francuskiego na rok akademicki 2017/2018.
W ramach stypendiów istnieje możliwość odbycia ostatniego roku studiów magisterskich na francuskiej uczelni lub uzyskania podwójnego doktoratu (stypendium na zrealizowanie doktoratu pokrywa koszt trzech pobytów we Francji trwających od jednego do pięciu miesięcy w każdym roku akademickim).
Termin składania dokumentów aplikacyjnych mija 5 marca 2017 roku.
Ponadto zapraszamy do zapoznania się z ofertami stypendialnymi pozwalającymi na sfinansowanie studiów we Francji na kierunkach artystycznych oraz studiów z zakresu zarządzania i administracji.
Więcej informacji znajduje się na stronie Instytutu: http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja