Stypendia Rządu Francuskiego na rok akademicki 2016/2017

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną przygotowaną przez Ambasadę Francji oraz Instytut Francuski w Polsce - Stypendia Rządu Francuskiego na rok akademicki 2016/2017.
W ramach stypendiów istnieje możliwość odbycia ostatniego roku studiów magisterskich na francuskiej uczelni lub uzyskania podwójnego doktoratu (stypendium na zrealizowanie doktoratu pokrywa koszt trzech pobytów we Francji trwających od jednego do pięciu miesięcy w każdym roku akademickim).
Termin składania dokumentów aplikacyjnych mija 4 marca 2016 roku.
Ponadto zapraszamy do zapoznania się z ofertami stypendialnymi pozwalającymi na sfinansowanie studiów we Francji na kierunkach artystycznych, z zakresu zarządzania i administracji.
Więcej informacji znajduje się w załącznikach oraz na stronie Instytutu: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/