Stypendia rządu francuskiego na jednomiesięczny pobyt badawczy w roku 2016

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną rządu francuskiego na  jednomiesięczny pobyt badawczy w roku 2016. Oferta przeznaczona jest dla polskich naukowców (co najmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzenie części swoich badań we Francji. O stypendia aplikować mogą przedstawiciele różnych dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny. Pierwszeństwo mają osoby mieszkające w Polsce w trakcie składania wniosku.
Staż badawczy należy odbyć między czerwcem a grudniem 2016 roku. Stypendium wynosi 1374 EUR.
Osoba ubiegająca się o stypendium musi wypełnić formularz aplikacyjny oraz dostarczyć m. in. kopię dowodu osobistego lub paszportu, cv w języku francuskim lub angielskim,zaproszenie wystawione przez stronę francuską, rekomendację z polskiego ośrodka naukowego.
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr do dnia 16.05.2016.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-pobyt-badawczy/