Stypendia Komisji Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w roku akademickim 2018/2019


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o ogłoszeniu przez Komisję Fulbrighta naborów kandydatów do stypendiów na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych.
Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018/2019 trwa do 19 maja 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award/
Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom, którzy przygotowują rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018/2019 trwa do 19 maja 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/
Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne w amerykańskim ośrodku naukowym.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018/2019 trwa do 16 czerwca 2017 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/