Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej na rok akademicki 2015/2016

Fundacja Kościuszkowska z siedzibą w Nowym Jorku, założona w roku 1925, działa na rzecz pogłębiania więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalną i naukową. Na stypendia dla polskich i amerykańskich studentów, doktorantów, naukowców i artystów oraz promocję kultury i nauki polskiej w Ameryce Fundacja przeznacza rocznie około 1 miliona dolarów.

Stypendia przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych i wykładów oraz doskonalenie warsztatu artystycznego dla osób znajdujących się różnych etapach kariery, również dla doktorantów i początkujących artystów. Nie ma żadnych limitów wiekowych i ograniczeń w odniesieniu do dziedziny lub dyscypliny nauki oraz obszarów działalności artystycznej. Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub lekarza medycyny.

Nieprzekraczalny termin składania dokumentacji: 15 października 2014

The Kosciuszko Fundation

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Nowy Świat 4 lok. 118

00-497 Warszawa

e-mail:warsaw@thekf.org 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.thekf.org.