Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, iż do 15 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Poniżej przedstawione zostały szczegóły dotyczące konkursów.

Fellowships
Program przeznaczony dla naukowców, specjalistów oraz artystów posiadających stopień naukowy doktora. Brak jest ograniczeń co do dyscypliny naukowej, którą mają reprezentować osoby składające wniosek.

Teaching Fellowships

Program przeznaczony dla wykładowców akademickich, których zadaniem obok realizowanego przez siebie projektu badawczego, będzie prowadzenie wykładów. Brak jest ograniczeń co do dyscypliny naukowej, którą mają reprezentować osoby składające wniosek.
Grants
Program przeznaczony dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora. Brak jest ograniczeń co do dyscypliny naukowej, którą mają reprezentować osoby składające wniosek.

Wnioski mogą składać osoby spełniające następujące kryteria:

  • obywatel/ka Polski na stałe przebywający/a w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo, czy też posiadacze zielonej karty);
  • posiadanie minimum stopnia magistra (priorytetowo traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym) oraz akademickiej afiiliacji;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym swobodną komunikacje podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień znajomości języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w Warszawie.

Staż może trwać od 3 do 10 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $. Ze stypendium pokrywane mogą być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a w uzasadnionych przypadkach również podróże krajowe. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz formularz aplikacyjny on-line znajdują się na stronie internetowej:

http://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

W przypadku pytań należy kontaktować się z Przedstawicielstwem Fundacji w Polsce:
Fundacja Kościuszkowska – Polska

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

(BUW - Warsaw University Library)

Tel. +48 22 621-7067

Email: warsaw@thekf.org