SPECJALNE PROGRAMY STYPENDIALNE RZĄDU MEKSYKU DLA CUDZOZIEMCÓW 2015

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o ofercie stypendialnej Rządu Meksyku dla cudzoziemców na rok 2015.
Aplikacje należy złożyć najpóźniej do 14 sierpnia 2015 r. Stypendia można realizować do października 2015 r.

Programy stypendialne

Profesorowie wizytujący
Program dla specjalistów z tytułem doktora, wykładowców z bogatym doświadczeniem akademickim: prowadzenie wykładów specjalistycznych, kursów, warsztatów, seminariów w meksykańskich placówkach szkolnictwa wyższego. Czas trwania: od dwóch do sześciu miesięcy.

Wykłady dla kadry naukowej
Program dla ekspertów z różnych dziedzin; prowadzenie wykładów na uczelniach, w instytucjach badawczych i kulturalnych. Wymogi: stopień doktora lub bogate doświadczenie naukowe. Okres pobytu: od 5 dni do miesiąca.

Stypendium „ Genaro Estrada"
Stypendia przeznaczone dla osób prowadzących badania naukowe związane z Meksykiem, posiadających bogate doświadczenie i  mających na koncie publikacje o tematyce meksykańskiej. Instytucjami przyjmującymi są m.in.: uczelnie, archiwa, biblioteki, ośrodki naukowe. Okres pobytu: od dwóch tygodni do roku.

Staże w dziedzinie twórczości artystycznej
Stypendium przeznaczone jest na stworzenie dzieła artystycznego, pod kierunkiem specjalisty z danej dziedziny, Meksykanina lub cudzoziemca zamieszkałego w Meksyku. Dotyczy wyłącznie twórców (nie zaś wykonawców ani badaczy) i możliwości prezentacji lub wystawiania dzieła stworzonego podczas pobytu w Meksyku. Wymagany jest udokumentowany dorobek w danej dziedzinie artystycznej. Instytucjami przyjmującymi są uczelnie, instytucje kulturalne, artystyczne, studia oraz artyści indywidualni, którzy podejmą się opieki artystycznej nad realizacją projektu.

Staże dla współpracowników środków przekazu (PRASY)
Program przeznaczony dla aktywnych dziennikarzy prasy papierowej lub elektronicznej. Okres pobytu: od tygodnia do  miesiąca.
 
Doskonalenie jakości meksykańskich instytucji szkolnictwa średniego i wyższego
Stypendia przeznaczone dla specjalistów ds. edukacyjnych, którzy będą prowadzili kursy, warsztaty i wykładów mających na celu doskonalenie jakości zarządzania i kierowania meksykańskimi instytucjami edukacyjnymi na szczeblu średnim i wyższym szkolnictwa publicznego. Instytucjami przyjmującymi są publiczne szkoły średnie oraz wyższe uczelnie.
Okres pobytu: od tygodnia do miesiąca.

Ważniejsze informacje ogólne:
Zgłoszenie kandydatury i zasięganie informacji w Ambasadzie Meksyku w kraju macierzystym osoby ubiegającej się o stypendium, w ambasadzie właściwej dla danej jurysdykcji terytorialnej lub przez meksykańską instytucję przyjmującą. Rozpatrywane będą tylko podania spełniające wszystkie wymogi.
Dokumenty i formularze powinny być składane w języku hiszpańskim lub, w danym przypadku, z tłumaczeniem.
Decyzje w sprawie kandydatur zostaną przekazane za pośrednictwem właściwej Ambasady Meksyku lub przez meksykańską instytucję przyjmującą.
Oryginały kompletnych podań powinny był złożone z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie będą przyjmowane podania wysłane faksem lub pocztą elektroniczną.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej w dziale Aktualności.