Sejmowa podkomisja zakończyła już pracę nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

środa, 28 maja 2014

Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wyzwań rynku pracy, wsparcie uczelni w okresie niżu demograficznego, wzmocnienie praw studentów i doktorantów – to tylko niektóre z rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Pracę nad nią zakończyła już sejmowa podkomisja. W jej dzisiejszym posiedzeniu udział wzięła wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr hab. Daria Nałęcz.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wzmocni szanse studentów i absolwentów na rynku pracy poprzez nowe zasady monitorowania losów zawodowych absolwentów (w oparciu o dane ZUS), wprowadzenie obowiązkowych 3-miesięcznych praktyk na studiach o profilu praktycznym, czy studia dualne, na których nauka na uczelni ściśle łączy się z praktyką. Uczelnie zostaną też wyraźnie podzielone na akademickie (badawcze) i zawodowe.

Nowe przepisy przewidują również wzmocnienie praw studentów i doktorantów (m.in. uniemożliwienie uczelniom wprowadzenia w trakcie studiów dodatkowych opłat, które nie były przewidziane w umowie) oraz stworzenie możliwości uznawania kwalifikacji uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego – na kursach, szkoleniach, w pracy zawodowej, czy wolontariacie. Łatwiejsza będzie też walka z plagiatami prac dyplomowych.

W projekcie nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym znalazły się zmiany dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów. Liczba studentów zwolnionych z opłaty za drugi kierunek wzrośnie z 10 proc. do 20 proc. Studenci zaczynający studia na drugim kierunku będą też od razu wiedzieli, czy zapłacą za naukę, czy będą się mogli kształcić za darmo.

Jednym z priorytetów resortu nauki jest wspieranie polskiej innowacyjności, stąd propozycja uwłaszczenia naukowców. Rozwiązanie to ma zachęcić do szybszej komercjalizacji wyników prac powstających na uczelniach.