Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców - zaproszenie MNiSW do składania ofert na konkurs

Celem projektu systemowego pt. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach" jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie skutecznych metod zwiększania liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach, poprawa pozycji konkurencyjnej szkół wyższych na arenie międzynarodowej oraz rozwój kompetencji ich kadry zarządzającej w zakresie nowoczesnych metod promocji wśród zagranicznych kandydatów na studia. Wnioski należy złożyć do 15 lipca za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Więcej czytaj TUTAJ