Projekty badawcze w ramach programu LIDER

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków na projekty badawcze w ramach programu LIDER.

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym.
 
Program adresowany jest do osób, które:

  1. do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy weryfikacji kryterium uwzględniane są przerwy wynikające z faktu korzystania z urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),
  2. posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku (5-letni okres liczony od daty obrony doktoratu do daty ogłoszenia konkursu, może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy) lub ukończone studia II stopnia,
  3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Termin składania wniosków: 09.03.2015 r.

Informacje na temat programu Lider można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbr.gov.pl/lider/lider-vi-edycja/materialy-do pobrania oraz uzyskać w Biurze ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

Rektorat, pokoje 206, 207, 200

telefon: 89 523 37 16, 523 38 20, 523 35 52, 523 54 65

e-mail: bnwg@uwm.edu.pl