Programy stypendialne dla studentów i pracowników naukowych w Meksyku

Uprzejmie informujemy, że rząd Meksyku oferuje programy stypendialne dla:

- studentów: 7 stypendiów dla polskich studentów w ramach umowy bilateralnej pomiędzy naszymi krajami. Tegoroczna oferta znajduje się na stronie: http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/extranjeros2015/eng/cond_grales_conv_2015_eng2.pdf Wnioski należy składać w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej UWM (pokój 221 A) w terminie do 24 czerwca br.

- pracowników naukowych: Naukowcy, profesorowie i artyści mogą starać się o wsparcie finansowe na wyjazd do Meksyku w ramach Programów Specjalnych Meksykańskiej Agencji ds. Współpracy Międzynarodowej na rzecz Rozwoju (AMEXCID). Wnioski należy składać za pośrednictwem Ambasady Meksyku w terminie do 29 sierpnia br., przy czym wyjazd do Meksyku powinien nastąpć najpóźniej w październiku br.


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
tel. (89) 523 39 26, fax (89) 524 04 94