Program Rozwoju Kompetencji zastąpi kierunki zamawiane

Wzmocnienie kształcenia przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych, bez których trudno odnieść sukces na rynku pracy. Minister nauki przedstawiła 16 czerwca szczegóły nowego rządowego programu, który zastąpi program kierunków zamawianych 2008-13 w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020. 17 czerwca ruszył jego pilotaż, na który ministerstwo nauki przeznaczy 50 mln zł. W całej nowej perspektywie finansowej chce wydać na to 1,2 mld zł.
– Przedtem zamawialiśmy konkretne kierunki kształcenia, teraz zamawiamy kompetencje na wszystkich kierunkach studiów. Wierzymy, że dzięki tej zmianie filozofii absolwenci będą mieli większe szanse na rynku pracy i zmniejszy się bezrobocie wśród młodych. Uczelnie zaś zyskają możliwość poprawy jakości studiów i nowego podejścia do kształcenia – podkreślała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Więcej czytaj TUTAJ