Program Polonium na lata 2017-2018 - składanie wniosków na wymianę osobową

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości składania wniosków na wymianę osobową w ramach programu POLONIUM na lata 2017-18.
Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. Program ma na celu wspieranie mobilności naukowców.
Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego):
- energia,
- fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,
- zrównoważony rozwój,
- rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,
- nano- i biotechnologie,
- nauki o życiu,
- medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,
- technologie informacyjne i komunikacyjne.
Termin składania wniosków mija 3 czerwca 2016 r.
Instytucją Koordynującą program Polonium po stronie polskiej jest:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
Anna Majda
ul. Wspólna 1/3
00-529 WARSZAWA
Tel: +48 22 529 22 83
Fax:+48 22 501 71 30
Więcej informacji znajduje się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2017-18.html