Program Fulbright Specialist

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (fulbright.edu.pl) informuje, że konkurs na goszczenie naukowca w ramach Programu Fulbright Specialist jest otwarty i zaprasza do składania wniosków w lutym i marcu br., szczególnie jeśli wizyta Specjalisty miałaby odbyć się do końca września 2015r. lub w roku akademickim 2015/16 (formularz aplikacyjny w załączeniu). Ostateczny termin na złożenie wniosku w tej edycji konkursu upływa 1 kwietnia 2015 r. Aby przyspieszyć procedury i zapewnić poprawność wniosku, należy kontaktować się z koordynatorem programu.

O Programie

O przyznanie stypendium, trwającego od 2 do 6 tygodni, maximum 42 dni, uczelnia zapraszająca może ubiegać się do 1 kwietnia 2015 roku. Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków finansowych. Obowiązuje zasada pierwszeństwa.

Program Fulbright Specialist ma na celu rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami naukowo-badawczymi, a amerykańskimi naukowcami specjalizującymi się w takich dziedzinach jak, między innymi:
Agriculture, American (U.S.) Studies, Anthropology, Archaeology,  Biology, Education, Business Administration, Chemistry Education, Communications & Journalism, Computer Science & Information Technology, Economics, Education, Engineering Education, Environmental Science,  Law, Library Science, Math Education, Peace & Conflict Resolution Studies, Physics Education, Political Science, Public Administration, Public/Global Health, Social Work, Sociology, Urban Planning.
Działania stypendysty w ramach Fulbright Specialist Award obejmują:
-krótkoterminowe prowadzenie wykładów, seminariów, szkoleń dla nauczycieli, konferencji lub warsztatów,
- współpracę przy planowaniu programu nauczania.
Koszty uczelni związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i transportem osoby zaproszonej. na terenie kraju, mogą zostać pokryte przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta w miarę dostępności środków finansowych. Strona zapraszająca zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowego kosztorysu pobytu stypendysty.
Rekrutacją zajmuje się Council for International Exchange of Scholars (CIES). Wszelkie informacje znajdują się na stronie: http://www.cies.org/program/fulbright-specialist-program.
Instytucją pośredniczącą w procesie rekrutacji jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.  Osobą kontaktową jest koordynator programu do którego należy zwracać się z wszelkimi pytaniami dot. programu, z prośbą o udostępnienie Listy Specjalistów, jak również z kompletnymi wnioskami o przyznanie stypendium. Koordynator programu jest do Państwa dyspozycji na każdym etapie wypełniania wniosku zgłoszeniowego.
Komisja Fulbrighta nie udziela informacji o procesie rekrutacji. Komisja rekomenduje kandydatów, zaś ostatecznej selekcji dokonuje Council for International Exchange of Scholars oraz U.S Department of State.

Wymagane dokumenty:
Kopia formularza zgłoszeniowego, którą należy przesłać drogą elektroniczną do koordynatora programu oraz pocztą tradycyjną na adres biura Komisji Fulbrighta do 1 kwietnia 2015. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dane kontaktowe do koordynatora projektu: Anna Ostrowska (anna.ostrowska@fulbright.edu.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie, który jest niepowtarzalną okazją zacieśnienia polsko-amerykańskich relacji naukowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.