Ponad 300 mln zł na nowe technologie w medycynie

środa, 28 maja 2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło I konkurs w programie „Profilaktyka 
i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Na projekty z obszaru onkologii, kardiologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej Centrum przeznaczy 310 mln zł.

– Choroby cywilizacyjne są obecnie jednym z najważniejszych wyzwań w medycynie. Aby rozwijać światowy potencjał polskich naukowców, trzeba inwestować w najnowsze technologie z tego zakresu. Program Strategmed jest odpowiedzią na szybko rozwijające się innowacje w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia starzejącego się społeczeństwa – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

STRATEGMED jest pierwszym strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych, który został opracowany przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań. W pierwszej edycji konkursu, w oparciu o wnikliwą ocenę przeprowadzoną przez ekspertów, Komitet Sterujący programu wyłonił 16 projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę dofinansowania 310 mln zł. Wśród nich znajdują się przedsięwzięcia z obszaru kardiologii, onkologii, neurologii, a także medycyny regeneracyjnej, która daje nadzieje na realne wykorzystanie między innymi komórek macierzystych w lecznictwie. Na liście zwycięskich projektów znalazły się również projekty  zajmujące się wykorzystaniem technologii telemedycznych w celu diagnzowania chorych na odległość.

 – Współczesna diagnostyka i terapia medyczna mają charakter interdyscyplinarny. Dzisiejsze rozstrzygnięcie konkursu to przykład łączenia klasycznej medycyny z biotechnologią i inżynierią – stwierdza prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Spodziewamy się, że w wyniku realizacji programu Strategmed nastąpi poprawa pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i medycynie regeneracyjnej – podkreśla prof. Kątcki.

– Wyniki pierwszego konkursu Strategmed pokazują, że innowacje mogą mieć realny wpływ na poprawę jakości życia każdego Polaka. Nowoczesne rozwiązania medyczne naszych naukowców mają także ogromny potencjał do komercjalizacji na rynkach zagranicznych, co w wymierny sposób będzie wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki – wyjaśnia prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program STRATEGMED będzie realizowany do końca 2017 roku. W tym czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w sumie trzy konkursy na łączną kwotę 800 mln złotych. Nabory projektów będą przeprowadzane raz do roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu.