Polsko-portugalska wymiana naukowców 2017-2018

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości składania wniosków na polsko-portugalską wymianę osobową naukowców w ramach programu na lata 2017-2018.
Program  służy  wspieraniu  mobilności  naukowców. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w projekcie jest udział w zespole co najmniej jednego młodego naukowca po każdej ze stron. Preferowane są wnioski zespołów polskich, które nie uczestniczyły w projektach wymiany osobowej z Portugalią lub współpracowały w ramach tych projektów z innym niż obecnie zespołem portugalskim.
Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2016 r.
Należy pamiętać, iż polski wniosek rozpatrywany jest tylko wtedy, gdy partner portugalski złoży wniosek do swojego Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Instytucją Koordynującą program po stronie polskiej jest:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
Anna Majda
Tel: +48 22 529 22 83
Fax:+48 22 501 71 30
Więcej informacji znajduje się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-polsko-portugalska-wymiane-osobowa-naukowcow-w-latach-2017-2018.html