I Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje o organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) I Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, które odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniu 1 czerwca br.
Forum ma na celu wyeksponowanie wszystkich francusko-polskich projektów naukowych, szczególnie tych realizowanych w ramach „międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów" (LIA) CNRS-u i programu „Polonium", zaprezentowanie współpracy w kluczowych dziedzinach polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego oraz podkreślić perspektywy przedstawione przez europejski program ramowy dotyczący nauki i innowacji „Horyzont 2020". W czasie trwania forum zostaną również wręczone nagrody naukowe ufundowane przez Ambasadę/Instytut Francuski w Polsce.
W wydarzeniu weźmie udział blisko 150 uczestników w tym francuscy i polscy naukowcy. Będą wśród nich partnerzy projektów „Polonium", przedstawiciele międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów (LIA) CNRS-u, zespołów zaangażowanych w europejskie projekty oraz polskie i francuskie władze naukowe. Uczestnicy będą mogli zaprezentować plakaty swoich polsko-francuskich prac badawczych.
Forum zostanie zainaugurowane przez ministrów, którzy będą przedstawiać państwową strategię nauki w ramach programu europejskiego, a także zachęcać do wzięcia udziału w programie „Horyzont 2020". Zostanie również zorganizowany panel dyskusyjny na temat mobilności naukowców, finansowania nauki, innowacji oraz transferu technologii. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz uniwersyteckich (Konferencji Prezydentów Francuskich Uniwersytetów – CPU oraz jej polskiego odpowiednika – KRASP-u) oraz CNRS-u, PAN-u, jak również agencji finansujących badania naukowe (francuska ANR oraz polskie NCBR i NCN).
W drugiej części, po wystąpieniu Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) programu „Horyzont 2020", zostaną zaprezentowane francusko-polskie osiągnięcia (szczególnie te realizowane w ramach francusko-polskich międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów – LIA), współpraca CEA z jego polskimi odpowiednikami instytucjonalnymi w dziedzinie energii jądrowej oraz francusko-polskie projekty europejskie. W części końcowej zostaną wręczone nagrody Ambasady Francji/Instytutu Francuskiego w Polsce, mające na celu wyróżnienie polskiej elity naukowej.
Rejestracja do 20 maja 2015 r.
Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem internetowym: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2015/05/04/pierwsze-polsko-francuskie-forum-nauki-i-innowacji-1-06-2015-w-warszawie/