Opublikowano nowe zasady oceny jednostek naukowych

Uwzględnienie różnic między konkretnymi dziedzinami naukowymi czy nowa lista czasopism dla nauk humanistycznych i społecznych to niektóre ze zmian, jakie wprowadza nowe rozporządzenie dotyczące oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej.

Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw w środę 2 grudnia. Resort nauki poinformował o tym w piątek.

Wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych są jednym z elementów służących do ustalania wysokości tzw. dotacji statutowej z budżetu państwa. Ocenie tej podlega ok. 1000 jednostek - wydziały uczelni, instytuty badawcze i instytuty PAN.

Oceny jednostek dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocena polega na zaklasyfikowaniu jednostki do jednej z czterech kategorii: od A+ dla jednostek wybitnych, do C oznaczającej poziom niezadowalający.

Nowe rozporządzenie parametryzacyjne zostanie zastosowane w 2017 r.

Według nowych kryteriów, w ocenie jednostek naukowych uwzględniane będą różnice między dziedzinami nauki. Ze względu na specyfikę nauk humanistycznych i społecznych, w ocenie dorobku publikacji stworzono też dodatkową listę czasopism naukowych (lista C), która ogłaszana będzie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Określona zostanie liczba punktów za publikację artykułu w danym piśmie z listy.

Nowością jest odrębny tryb oceny jednostek naukowych niejednorodnych, czyli jednostek naukowych prowadzących działalność naukową w różnych obszarach wiedzy. Jednostki takie będą oceniane w ramach odrębnych grup wspólnej oceny (GWO), i dla każdej jednostki niejednorodnej będą wyznaczane jednostki referencyjne. Takie rozwiązanie ma wyeliminować dotychczasowe problemy związane z właściwym kwalifikowaniem jednostek niejednorodnych do grup wspólnej oceny.

Zmiany dotyczą m.in. sposobu oceny monografii naukowej. Rozporządzenie wprowadza też pojęcie kategorii "monografii wybitnej". Podstawą do uznania monografii za dzieło wybitne będzie uzyskanie prestiżowej nagrody. Wartość takiej monografii wyniesie 50 pkt - dwa razy więcej, niż za inne monografie.

Prace nad rozporządzeniem rozpoczęły się w 2013 r. W spotkaniach organizowanych przez MNiSW uczestniczyło ok. 300 osób, dokument był wielokrotnie konsultowany z przedstawicielami środowiska i organizacji naukowych - przypomniał resort nauki.

PAP - Nauka w Polsce