New Zealand International Doctoral Research Scholarships – stypendia rządu Nowej Zelandii

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendiium rządu nowej Zelandii na podjęcie studiów doktoranckich w języku angielskim w dowolnej dyscyplinie na jednej z poniższych uczelni nowozelandzkich: AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington.

Kandydat musi w momencie składania aplikacji posiadać zgodę uczelni nowozelandzkiej na jego przyjęcie.

Stypendium pokrywa:
czesne na okres 3 lat;
koszty  życia w wysokości NZ$ 25.000,00 (rocznie przez okres 3 lat)
ubezpieczenie zdrowotne NZ$ 600,00 (rocznie przez okres 3 lat)

Termin składania aplikacji mija przed północą dnia 15 lipca 2015 r. (NZST)
Więcej informacji o stypendium znajduje się na stronie internetowej:http://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs