Nabór wniosków w zakresie dużej infrastruktury badawczej

Uprzejmie przypominamy, że co roku można ubiegać się o przyznanie dotacji w zakresie dużej infrastruktury badawczej (zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą i rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki. 
Pod pojęciem dużej infrastruktury badawczej należy rozumieć zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, której koszt jednostkowy wynosi:

 - powyżej 150 000  zł - dla grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej, 

- powyżej 500 000  zł - dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz grupy nauk o życiu.

Wnioski o przyznanie dotacji w 2015 roku należy składać w wersji elektronicznej w systemie OSF (strona https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do).  

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć prawidłowo wypełniony formularz wewnętrzny UWM, w którym m.in. określa się stan przygotowania technicznego pomieszczeń, w których aparatura będzie zlokalizowana.
Po uzupełnieniu wniosku, 4 egz. wydruku z systemu OSF oraz 1 egz. formularza wewnętrznego UWM należy przekazać do Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką do dnia 20 sierpnia br.
W przypadku składania przez Wydział większej liczby wniosków, należy dodatkowo sporządzić wydziałowy ranking wniosków w celu określenia inwestycji priorytetowych.
 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, Rektorat pokój 206 i 207, tel. 89 523 38 20, 523 35 52, 523 37 16, e-mail: bnwg@uwm.edu.pl