Nabór kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Nabór kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Kandydatów na członków Komitetu mogą zgłosić jednostki naukowe posiadające kategorię A i środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności. W skład KEJN może wejść osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora, korzysta z pełni praw publicznych, cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Członkostwo w komitecie nie może być łączone z członkostwem w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz w organach NCN i NCBiR. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 września 2014 r.

Więcej czytaj TUTAJ