Międzynarodowa Konferencja "European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives - 2015", Uniwersytet Łotewski, Ryga

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji "European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives - 2015", dedykowanej Łotewskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Konferencja odbędzie się w Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, w terminie 11-13 czerwca 2015 roku.

Celem konferencji jest zgromadzenie uczestników z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, takich jak: ekonomia, zarządzanie, prawo, politologia, socjologia itp.

Ponadto, młodzi naukowcy będą mieli możliwość otrzymania nagrody za najlepszą prezentację pracy doktorskiej.

Ważne terminy:

30 marca 2015 Rejestracja i przesłanie abstraktu

30 kwietnia 2015 Przesłanie artykułu, maksimum 10 stron

Przed 30 maja 2015 Wniesienie opłaty konferencyjnej 100 euro + (opcjonalnie) 35 euro za materiały konferencyjne w wersji drukowanej

Po 30 maja 2015 Wniesienie opłaty konferencyjnej 150 euro + (opcjonalnie) 35 euro za materiały konferencyjne w wersji drukowanej


Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej konferencji: http://www.lu.lv/eibsrs2015/