Międzynarodowa konferencja BSRUN "University Campus Management and Development - Contemporary Trends and Future of University Campuses"

Sieć Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego (BSRUN) i Politechnika Gdańska zapraszają na międzynarodową konferencję "University Campus Management and Development - Contemporary Trends and Future of University Campuses" , która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca br. na Politechnice Gdańskiej.

Język wykładowy - język angielski.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zaproszenie

Wstępny program

Formularz rejestracyjny

Strona internetowa BSRUN


 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w dniu 4 marca 2002 roku został przyjęty w poczet członków Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego (BSRUN), w ramach której realizowana jest współpraca m.in. z uniwersytetami z Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Białorusi i Rosji oraz ośrodkami akademickimi z Warszawy, Gdańska, Białegostoku i Łodzi. Współpraca ta, jak dotychczas opiera się na wymianie doświadczeń w zakresie zarządzania i organizacji współpracy zagranicznej, szkolnictwa wyższego a także nowych technologii informacyjnych stosowanych w zarządzaniu uczelniami wyższymi. UWM w Olsztynie jest reprezentowany przez Pana prof. dr. hab. Jerzego Jaroszewskiego – Prorektora ds. nauki.

Na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku UWM w Olsztynie powierzono prowadzenie sekretariatu BSRUN.