KONKURSY na projekty badawcze - nabór wniosków

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką uprzejmie informuje, że aktualnie można ubiegać się o środki finansowe w następujących konkursach: 

a) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
  • MAESTRO 6 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych;
  • SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Projekty należy składać do Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką do dnia 12.09.2014 r. 
 b) finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej 
 MONOGRAFIE - finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń 
Przyjmowanie wniosków w trybie ciągłym. 
 
Szczegółowych informacji na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać w Biurze ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, Rektorat pokój 206, tel. 523-37-16. 
Dodano: 20 czerwca 2014 r.