Konkursy na projekty badawcze

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką uprzejmie informuje, że aktualnie można ubiegać się o środki finansowe w następujących konkursach:

a) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

  • OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Projekty należy składać do Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką do dnia 13.06.2014 r.

 b) finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

 MONOGRAFIE  http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 

 Przyjmowanie wniosków w trybie ciągłym.

Szczegółowych informacji na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać w Biurze ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, Rektorat pokój 206, tel. 523-37-16.