Konkurs Polski Produkt Przyszłości - nabór projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór projektów do XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, nad którym honorowy patronat objął Minister Gospodarki. Celem Konkursu jest promocja osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim i jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

  1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
  2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

             Zwycięzcy w Konkursie otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem: "Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu. Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród specjalnych:

    • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
    • za projekt z branży ICT,
    • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych projektów.

             Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl. Szczegółowe informacje nt. Konkursu udzielane są pod nr telefonu: 22 432 83 12 oraz mailowo: konkurs ppp@parp.gov.pl.

            Wnioski konkursowe można składać w terminie: do dnia 16 czerwca 2014 roku.