Konkurs na stypendium naukowe na University of Alberta (Kanada)

czwartek, 17 kwietnia 2014

Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW uprzejmie zawiadamia, że do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęła informacja na temat konkursu na stypendium naukowe, ogłoszonego przez University of Alberta (Kanada).

Konkurs jest adresowany do polskich, młodych naukowców, przygotowujących  pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub sztuk pięknych. Od zwycięzcy konkursu oczekuje się zaangażowania w działalność kulturalną i akademicką uniwersytetu, w szczególności poprzez przyczynianie się do rozwoju kontaktów University of Alberta z instytucjami polskimi. Miejscem realizacji stypendium będzie Wirth Institute for Austrian and Central European Studies (http://www.wirth.ualberta.ca/).

Szczegółowe informacje zawiera strona internetowa uniwersytetu pod adresem:

http://www.wirth.ualberta.ca/en/Awards/Polish.aspx

Nabór trwa do dnia 9.05.2014.