Konkurs na projekty badawcze ERA-NET SusAn

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że został otwarty nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu EuropeanResearchArea on SustainableAnimalProduction Systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonej produkcji zwierzęcej. 

Celem konkursu jest budowa współpracy naukowej i wsparcie wymiany doświadczeń w ramach interdyscyplinarnych projektów badawczych. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego  obszaru badawczego:

Obszar badawczy 1: Poprawa wydajności, odporności i konkurencyjności Europejskich ProduktówZwierzęcych (EuropeanAnimalProduction)

Obszar badawczy 2: Poprawa wykorzystania zasobów i zarządzania nimi w celu zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia równowagi środowiskowej Europejskiej Produkcji Zwierzęcej (EuropeanAnimalProduction)

Obszar badawczy 3: Poprawa praktyk w gospodarstwach rolnych w celu zwiększenia akceptacji konsumentów i wyzwań społecznych związanych z dobrostanem zwierząt, jakości produktów i bezpieczeństwa, różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów świadczenia usług.

Nabór wniosków będzie możliwy do 29 marca 2016 r. Więcej szczegółów na temat konkursu w poniższym linku: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-net-susan/aktualnosci/art,3907,era-net-susan-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html oraz w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Mikołaj Zadrożny, tel. 89 523 34 67, e-mail: mikolaj.zadrozny@uwm.edu.pl).