Komentarz przewodniczącego KRASP

Komentarz przewodniczącego KRASP do odpowiedzi partii na pytania dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego w Europie

W związku z toczącą się już od pewnego czasu debatą nad przyszłością szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie i w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, biorąc pod uwagę niezwykle ważną rolę, jaką Parlament Europejski i Komisja Europejska mają do odegrania w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, trzy Konferencje Rektorów: Francji (CPUConférence de Présidents des Universités), Niemiec (HRK – Hochschulrektorenkonferenz) i Polski (KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich) postanowiły zadać przewodniczącym wszystkich partii politycznych, delegujących swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, 10 pytań (7 pytań odnoszących się do kwestii ogólnoeuropejskich i 3 pytania dotyczące kwestii krajowych: treść pytań znajduje się na stronie) dotyczących przyszłości szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie z ich perspektywy.
Odpowiedzi partii politycznych Francji, Niemiec i Polski, które uzyskaliśmy do tej pory, na pytania zawarte w kwestionariuszu podajemy do publicznej wiadomości. Opublikowane są one na stronach internetowych wszystkich trzech konferencji rektorów. Więcej czytaj tutaj