IV edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” MNiSW

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu w ramach programu "Diamentowy Grant".

Konkurs skierowany jest do:

1) studentów studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku studiów jednolitych trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę,
2) absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
3) studentów studiów inżynierskich lub równorzędnych, kończących studia w semestrze zimowym roku 2014/2015.

Adresaci konkursu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1) nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
2) posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
3) prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

Informacje na temat programu Diamentowy Grant można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-iv-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant-2015.html

oraz uzyskać w Biurze ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

Rektorat, pokoje 206, 207, 200

telefon: 89 523 37 16, 523 38 20, 523 35 52, 523 54 65

e-mail: bnwg@uwm.edu.pl