Informacja o X edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców.

Wnioski o stypendia należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 r. oraz przez platformę e-PUAP (epuap.gov.pl). Wnioski wypełnia się w systemie OSF.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu, jak również pomoc w opracowaniu wniosków udziela:

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

Rektorat, pokoje 206, 207, 200

telefon: 89 523-37-16, 523-38-20, 523-35-52, 523-54-65

e-mail: bnwg@uwm.edu.pl