II Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) II Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, które odbędzie się w dniu 8 czerwca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH).

Forum ma na celu:
Przedstawić francusko-polską współpracę w dziedzinie badań i innowacji, szczególnie współpracę naukową w kluczowych dziedzinach francusko-polskiego partnerstwa strategicznego,
Podkreślić perspektywy oferowane przez europejski program ramowy dotyczący nauki i innowacji - Horyzont 2020.
W wydarzeniu weźmie udział blisko 300 uczestników, w tym: francuscy i polscy naukowcy, zespoły zaangażowane w projekty europejskie, polskie i francuskie władze naukowe, partnerzy projektów Polonium oraz przedstawiciele międzynarodowych laboratoriów stowarzyszonych (LIA) CNRS.

Forum zainaugurowane zostanie przez francuskie oraz polskie władze i zorganizowane zostanie w dwóch częściach: w pierwszej odbędzie się sesja plenarna poświęcona wymianie doświadczeń na temat "Od nauki do innowacji", w drugiej odbędzie się 5 równoległych sesji tematycznych.
Podczas sesji tematycznych poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1) Dwustronna współpraca naukowa oraz program Polonium: pierwszy krok w kierunku europejskich projektów programu Horizon 2020 (10-minutowe prezentacje),
2) Badania i innowacje w dziedzinie energetyki (15-minutowe prezentacje),
3) Zielone technologie i eko-innowacje (dyskusja),
4) Współpraca naukowa i technologiczna w dziedzinie przestrzeni kosmicznej (15-minutowe prezentacje),
5) Innowacje, rozwój i reindustrializacja (dyskusja).
Rejestracja jest bezpłatna. Zapisu należy dokonać do 16 maja 2016 r. poprzez stronę http://goo.gl/forms/F6iZehiF9n precyzując sesję, w której chcieliby Państwo wziąć udział.