Fundusz Wyszehradzki - oferta stypendialna na rok akademicki 2016/2017

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną Funduszu Wyszehradzkiego na rok akademicki 2016/2017 przeznaczoną dla studentów studiów magisterskich (student aplikujący o stypendium w momencie wyjazdu musi być studentem pierwszego roku w przypadku studiów magisterskich uzupełniających lub rozpoczynać czwarty rok nauki w przypadku studiów jednolitych magisterskich), doktorantów oraz młodych naukowców.
Stypendium wynosi 2 300,- EUR/semestr. Dodatkowo w przypadku odległości większej niż 1500 km pomiędzy instytucją wysyłającą a przyjmującą istnieje możliwość ubiegania się o "grant na podróż".
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 31 stycznia 2016 r.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: internetowej:http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program-eap/.