Fulbright Slavic Award

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendium Fulbright Slavic Award. Stypendium przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

  • University of Washington w Seattle (UW) – kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej, z zakresu sztuki w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej; kursy dotyczące wpływu kultury Europy Środkowo-Wschodniej na inne kraje europejskie;
  • University of Illinois w Chicago (UIC) – kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Okres trwania stypendium: 4-9 miesięcy.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stypendium może obejmować:

  • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (do kwoty 1500 USD).
  • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawek uzgodnionych z instytucją goszczącą oraz Council for International Exchange of Scholars (CIES).
  • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA.
  • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu.
  • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania jednego członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Nabór wniosków trwa do 2 marca 2017.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/slavic/