Czwarta polska edycja FameLab już wkrótce!

35 tys. zł na cele naukowe, szkolenie z autoprezentacji, włączenie w sieć najbardziej obiecujących naukowców na świecie – to nagrody konkursu FameLab organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik pod patronatem minister nauki prof. Leny Kolarskiej Bobińskiej.  Zgłaszać się można do 31 stycznia 2015 r.

– Cieszę się, że w Polsce jest coraz więcej inicjatyw kierowanych do naukowców, którzy w prosty i przystępny sposób przekazują ludziom wiedzę. Popularyzatorzy nauki odgrywają ważną rolę społeczną, bo dzięki nim by obywatele rozumieją sens pracy badaczy, doceniają ich osiągnięcia i świadomie korzystają ze zdobyczy nauki. To właśnie do ludzi popularyzujących naukę adresowana jest nasz kampania Zawód Naukowiec, konkurs Popularyzator Nauki czy wreszcie polska edycja międzynarodowego konkursu FameLab – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska

Głównymi założeniami konkursu Famelab jest doskonalenie umiejętności atrakcyjnego prezentowania pracy naukowej, podniesienie rangi zawodu naukowca, a także otwarcie środowiska naukowego na różne metody komunikacji naukowej i popularyzacji nauk, a także poszukiwanie nowych popularyzatorów nauki oraz przybliżanie zawodu naukowca.

FameLab to także program wsparcia naukowców w podnoszeniu ich kompetencji w zakresie zrozumiałego mówienia o nauce. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału, biorą udział w profesjonalnym szkoleniu MasterClass. To intensywny kurs z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzony przez brytyjskich i polskich trenerów. Famelaberzy to zintegrowana grupa, prowadząca wspólnie interdyscyplinarne projekty, a sam konkurs to szansa dołączenia do międzynarodowej wspólnoty zrzeszającej dynamicznych, zdolnych badaczy.

Zwycięzca otrzyma 30 tys. zł na cele naukowe i 5 tys. zł na dowolne wydatki. Nagroda specjalna MNiSW to udział w dowolnej konferencji naukowej na terenie Europy. Laureat lub laureatka głosowania publiczności otrzyma nagrodę British Council (voucher na kurs językowy).

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2015 r. Informacje są na stronie internetowej  www.famelab.org.pl oraz na FB:  https://www.facebook.com/FameLabPoland

Źródło: MNiSW