15. edycja Nagrod Naukowych tygodnika Polityka

     Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką uprzejmie informuje, że do dnia 22 czerwca 2015 r. można przesyłać zgłoszenia do 15. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 30 000 zł każde i dziesięć stypendiów po 10 000 zł każde. Konkurs składa się z dwóch etapów. Do drugiego etapu przejdzie 15 finalistów.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą przesyłać:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
  • uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

W ramach 15. edycji konkursu Nagród Naukowych tygodnika Polityka stypendia zostaną przyznane naukowcom w pięciu kategoriach:

  • Nauki humanistyczne;
  • Nauki ścisłe;
  • Nauki społeczne;
  • Nauki o życiu;
  • Nauki techniczne.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest nas stronie internetowej organizatora.

 

Strona internetowa Nagród Naukowych tygodnika Polityka

 

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

Rektorat, pokoje 207, 206, 200

telefon: 89 523-35-52, 523-38-20, 523-37-16, 523-54-65

e-mail: bnwg@uwm.edu.pl