strona główna

Logo WNTAnimacja kolektory słoneczne

Wstęp Energia Kolektory Fotoogniwa Zastosowanie Obliczenia Galeria zdjęć  Bibliografia Linkownia Kontakt

 

WSTĘP

Energia słońca zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii, źródeł nie powodujących degradacji środowiska naturalnego. Jest, więc doskonałym przykładem pozyskiwania energii w świetle obowiązujących obecnie trendów w zakresie ochrony środowiska.

Wykorzystanie energii słońca poprzez konwersję cieplną i elektryczną z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i fotoogniw ma doskonałe perspektywy rozwoju wymuszone po części wyczerpywaniem się tradycyjnych źródeł energii. Taki sposób pozyskiwania energii ma wiele zalet, do których między innymi zaliczyć należy:

  • dostępność źródła energii,
  • niewyczerpalność źródła,
  • relatywnie niska cena energii.

Z kolei do wad zaliczyć należy:

  • dość drogie instalacje (w polskich realiach),
  • uzależnienie od warunków klimatycznych na danym obszarze.

Naturalne zasoby energii wykorzystywane są w Polsce w niewielkim stopniu. Sytuacja taka wymaga diametralnych zmian także w świadomości Polaków. Tradycyjne środki przekazu informacji w niewielkim stopniu przyczyniają się do popularyzacji odnawialnych źródeł energii w Polsce. Medium, które może przyczynić się do zmiany takiego stanu rzeczy jest Internet. Zasoby polskiego Internetu są dość obfite, jeżeli chodzi o ofertę handlową z zakresu kolektorów słonecznych. Brakuje natomiast stron o charakterze popularnonaukowym i doradczym. Podczas przeglądania zasobów sieci nie napotkałem stron kompleksowo omawiających zagadnienie kolektorów słonecznych, stron mogących posłużyć jako źródło wiedzy dla osób, które nie miały do tej pory z kolektorami do czynienia. Być może przyczyną trudności z dotarciem do stron o powyższej tematyce jest niewłaściwa ich promocja.

 

Do góry