Na tej stronie:                                                                   wstecz

(wybierz interesujący Ciebie temat)

Energia wód-podział

Duże elektrownie wodne

Elektrownie przepływowe

Elektrownie regulacyjne

Duże elektrownie wodne w Polsce i na świecie

Małe elektrownie wodne (MEW)

 

Duże elektrownie wodne w Polsce i na świecie

 

 

W Polsce zasoby hydroenergetyczne stanowią zaledwie 13,7 TW-h rocznie. 45,3 % przypada na Wisłę, 43,6 % na dorzecza Wisły i Odry, na Odrę 9,8 % i 1,8 na rzeki Pomorza. Zasoby te wykorzystywane są zaledwie w 12 %. Zawodowe elektrownie wodne w Polsce mają moc 2042 MW. Na elektrownie szczytowo-pompowe przypada 1366 MW. Według krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) stanowi to 7,3 % mocy w nim zainstalowanej. Najbardziej przyszłościowe rejony dla rozwoju hydroenergetyki to Mazury, Pomorze, Sudety i Karpaty.

Gdyby można było wykorzystać całkowicie potencjał hydroenergetyczny Polski możliwe byłoby osiągnięcie ok. 11 GW mocy w elektrowniach zawodowych, a w elektrowniach wodnych ok. 1,2 GW. W Polsce hydroelektrowni o mocy większej niż 5 MW jest 18.

Największe polskie hydroelektrownie to:

  • Elektrownia Żarnowiec (716 MW) rok uruchomienia-1983, elektrownia pompowo-szczytowa

  • Elektrownia Porąbka Żar (500 MW) rok uruchomienia 1979, elektrownia pompowo-szczytowa

  • Elektrownia w Solinie (200 MW) rok uruchomienia 1968, elektrownia pompowo-szczytowa

  • Elektrownia Włocławek (162 MW) rok uruchomienia 1969, elektrownia pompowo-szczytowa

  • Elektrownia Żydowo (150 MW) rok uruchomienia 1971, elektrownia pompowo-szczytowa

Elektrownia Żarnowiec (źródło: http://www.fizyka.net.pl)

Elektrownia Żydowo (źródło: http://www.fizyka.net.pl)

źródło: http://www.fizyka.net.pl)

Światowy potencjał hydroenergetyczny wynosi ok. 2,857 TW (14,28 PW * h/a). W energię elektryczną przetwarza się i wykorzystuje 0,152 TW, czyli zaledwie 5,5 %. W dużych elektrowniach wodnych został już uzyskany przewidziany poziom produkcji energii elektrycznej. Z tego względu udział hydroenergii wobec innych odnawialnych źródeł energii w światowym bilansie będzie malał ponieważ energetyczny potencjał rzek został już spożytkowany optymalnie. W przyszłości lepszym rozwiązaniem mogą się stać pływy, prądy morskie, falowania czy też małe elektrownie wodne.

Największe zasoby energii wodnej posiadają: Chiny, Brazylia, Rosja, Kanada, Kongo, Indie, USA i Indonezja.

Największą elektrownią wodną na świecie jest zapora Itapiu. Elektrownia ta znajduje się na rzece Parana, która oddziela Brazylię i Paragwaj. Składa się ona z 18 hydrozespołów, z których każdy dysponuje mocą 700 MW, dając razem 12600 MW mocy. Ma ona prawie 8 km długości.

Zapora Itapiu (źródło: http://www.budowle.pl)

Zapora Itapiu (źródło: http://www.budowle.pl) 

Aktualnie zakończono budowę Zapory Trzech Przełomów w Chinach na rzece Jangcy. Będzie to największa elektrownia wodna na świecie, która zacznie działać w 2008 roku. Zapora ma ponad 2,3 km długości i 185 m wysokości, jest częścią elektrowni budowanej od 1993 roku. Koszt całej inwestycji w elektrownię szacuje się na 25 miliardów dolarów. Zapora oprócz zaopatrywania mieszkańców w energie elektryczną ma również zapobiegać powodziom.

Zapora Trzech Przełomów

W Zaporze Trzech Przełomów ma pracować 26 turbin, ma ona dostarczać ponad 18 tysięcy megawatów prądu (stanowi to obecnie 0,1 zapotrzebowania kraju). Zapora pozwoli stworzyć zbiornik o pojemności 39 mld m ³ wody. Budowa zapory spowodowała przesiedlenie ponad miliona mieszkańców. Elektrownia chińska jest największym przedsięwzięciem energetycznym na świecie, który ma zapewnić mieszkańcom Chin dostawę taniej energii i dodatkowo uregulować rzekę Jangcy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

webmaster: Ewa Przybyło